Campus 2020 and Learning Centre TU/e
Afsluitend Bachelorproject Architectural Engineering

2004

De basis van deze opdracht was het werken in een multidisciplinair team met acht leden. Er diende een stedebouwkundig ontwerp te komen, met een vastgoedkundige onderbouwing, van de campus van de Technische Universiteit in Eindhoven in het jaar 2020. Onderdeel van dit ontwerp is een Learning Centre: de bibliotheek van de toekomst. Dit gebouw dient architectonisch uitgewerkt te worden, in samenwerking met de disciplines bouwtechniek en uitvoeringstechniek.

Bestaat het boek nog in papieren vorm in de bibliotheek van 2020?
Wij denken van wel.

Er is een basisbestand dat voor iedereen beschikbaar is en daarnaast is er ook een magazijn waar boeken opgevraagd kunnen worden. Met dit systeem bestel je, naar analogie van de krokettenautomaat, een meter boeken uit de muur. Zodoende bestaat er nog altijd de mogelijkheid om tussen de boeken te snuffelen.

Bij de bibliotheek van de toekomst zijn ook een aantal werkplekken geclusterd voor de verschillende faculteiten, enkele gezamenlijke ruimtes en individuele werkplekken.

Final Bachelorproject Architectural Engineering

2004

Basis of the assignment was to work in a multidisciplinair team with eight members. There has to be designed an urban development plan, with a good financial basis, for the campus of Eindhoven University of Technology in the year 2020. Part of this design is a Learning Centre: the library of the future. This building has to be developed in an architectonic design, in cooperation with the disciplines building technology and construction management.

Does a book still exicst on paper in the library of 2020?
We think it does.

There is a basic collection which is available for everyone, and besides this there is an archive where books can ordered. In this system, one orders, like in a croquet machine wall, a complete bookshelf. In this way you still can search between the titels.

Near the library of the future a couple of working places is located for the different faculties and some community rooms, and individual working places.

Maquette: interior view  

Learning Centre: ground floor  

Maquette: overview  

Maquette: interior view  

Maquette: urban plan  

Overview exhibition