Gunnar Daan, the architect and his dwelling
Seminar master Architecural Engineering

2006

Onderzoek in samenwerking met André van Leth en Maarten Tielemans.

Het seminar behelst een onderzoek naar Gunnar Daan, met een interview, drie projectbesprekingen en beschouwende teksten. Het eindresultaat is gepresenteerd als magazine.

Seminar master Architecural Engineering

2006

Survey in cooperation with André van Leth and Maarten Tielemans.

In this seminar a survey to Gunnar Daan has been done, by means of an interview, three project description and reflective essays. The results are presented in a magazine.

Cover magazine  

Spread magazine page 12/13