GROW
Core Studio II - Systems of Organisation

Ontwerp uitgevoerd in samenwerking met:
Shanky Jain
Shibo Ren
Nicolás Villegas Giorgi

2011

Het model start met de kleinste bouwsteen van de moderne stad; de woning unit. In onze interpretatie de woningunit staat voor een groep personen met gelijke wooncondities, zoals een familie, of een woongemeenschap.

Het systeem heeft één basisregel: groei, oftewel, cluster samen. Om dit mogelijk te maken, elke unit dient te weten waar het geplaatst kan worden, afhankelijk van de grenzen van de stedelijke interventie, klimatologische beperkingen en de specifieke eigenschappen van elke unit.
Bekeken vanuit de stappen het computer script dient te doorlopen, het systeem bepaalt alle mogelijke plekken waar de volgende unit geplaatst kan worden. Vervolgens wordt een reeks van functies aangeroepen om the bepalen welk van deze plekken accomodeert het beste alle vereisten van de unit. Deze criteria bestaan uit de orientatie richting de zon, wind, de nabijheid en aantal van gemeenschappelijke ruimtes, en de ratio tussen publieke en private ruimte.

Het project onderzoekt de idee dat de specifieke aanpassing van elke individuele component of unit binnen het systeem duidelijk te onderscheiden variaties genereert binnen het stedelijk weefsel dat ontstaat.

Core Studio II - Systems of Organisation

Design in cooperation with:
Shanky Jain
Shibo Ren
Nicolás Villegas Giorgi

2011

The model starts by identifying the least common multiple of the different structures that make up the city, the housing unit. In our understanding, a housing unit represents a group of people of similar conditions that occupy a singular space. All of these spaces share the same basic needs in different gradients according to their proximity to other units.

The system has one main rule: to grow, or to aggregate. To do this, the model needs to know were it can aggregate the next unit depending on the boundaries of the urban area of intervention, the environmental constraints, and the particular needs of each unit.

In computational terms, the system determines all the possible places were it could place the next unit and then calls a series of functions that check which of those places better accommodates all the requirements of the unit. These requirements include orientation towards the sun, the wind, the proximity to service nodes, the amount of communal spaces and the ratio of public to private space.

The project explores the idea that the particular adaptation of each component or unit of the system would generate significant differentiation of the emergent urban tissue. This document shows the each step of the development of the computational model and tries to explain the design ideas behind each rule of the system. this work is divided into three parts, the first deals with general growth rules, the second explains how the system adapts to a particular site, and the third part shows an evaluation of the obtained results fallowed by general conclusions.