FlatPack Schijndel
Masterproject Architectural Engineering

2007

Een nieuw woongebouw in Schijndel ondergaat elke 10 jaar een metamorfose. Zo kan een duurzaam gebouw ontstaan wat zich aanpast aan de woningvraag van dat moment. Aan de hand van een analyse en toekomstscenario’s worden er verschillende doelgroepen gedefinieerd.

In 2007 herbergt het gebouw zorgappartementen met een thuiszorgpost in de plint. In 2017 worden telkens twee appartementen gecombineerd tot één gezinswoning. De thuiszorgpost wordt getransformeerd tot kinderdagverblijf. In 2027 is er een heel andere vraag en zorgt de metamorfose tot poppodium voor een bloei van het culturele leven in Schijndel

Masterproject Architectural Engineering

2007

A new dwelling building in Schijndel will undertake a metamorphosis every 10 year. In this way a sustainable building will rise, which adapt itself to the fluctuations in the market. By an analysis and some scenarios for the future, different targetgroups are defined.

In 2007 the building will house caretake appartments, with a regional caretake post at ground floor.
In 2017 every two appartments will transform to one family dwelling. The caretake post will become a kindergarten.
In 2027 a total make over will transform the building to a pop podium which gives rebirth to the cultural live of Schijndel.

Scheme metamorphosis  

Cross section 2007  

Cross section 2017  

Cross section 2027  

Floorplan  

Facade view