Bijlmer meets Berlage
Bachelorproject Stedebouw en Architectuur

2003

Ontwerp in samenwerking met Marnix Kasper

Het project startte met een stedebouwkundige analyse naar de ruimtelijke kwaliteiten van de Bijlmermer en Amsterdam-Zuid van Berlage.
De opdracht was om een nieuwe patiowijk neer te leggen op de plaats van de oude en verpauperde flats, met behulp van de resultaten uit voorgaande analyse.

Juist door onze analyse, hebben we ervoor gekozen om de flats te herbestemmen en een nieuwe patiowijk naast te leggen, om het groene binnengebied ook stedelijke kwaliteit te geven.

In de flats worden een aantal nieuwe woonvormen geïntroduceerd, afhankelijk van de oriëntatie op de zon. De flats worden geperforeerd en zo ontstaan er tuinen op grote hoogte. De woningaantallen die verloren gaan door de tuinen, komen terug in de patiowijk, samen met enkele kleinschalige voorzieningen.

Het tweede gedeelte van het project betrof de architectonische uitwerking van een woning met tuin op de vijfde en zesde verdieping in de flat

Bachelorproject Architecture and Urbanism

2003

Design in cooperation with Marnix Kasper

This project starts with an urban analysis to the spatial qualities of the Bijlmermeer and Amsterdam-South by Berlage.
The assignment wants a new patio district at the location of the old and deteriorated apartment buildings, with the results of the analysis kept in mind.

Due to that results, we chose to re-use the apartment buildings en lay down a new patio district besides them, to give urban quality to the green neighbourhood.

A couple of new living standards is introduced in the building apartmens, depending on the orientation to the sun. The buildings are preforated and in this way gardens at height are created. The number of lost apartments, is replaced by the patio district, along with some small commercial functions.

The second half of the projects consisted of an architectural design for an apartment with garden at the sixth and seventh floor in the building.

Maquette detail  

Plan  

Maquette: detail  

Maquette: overview  

Maquette: detail