Amsterdam IJ-as: 2028
Masterplan voor de Olympische Spelen in 2028 te Amsterdam

2008

Het afstudeeratelier IJ-as heeft een masterplan ontwikkeld voor de Olympische Spelen van 2028 in Amsterdam.

Er werd een visie gevormd op welke manier de Olympische Spelen kunnen worden gerealiseerd in Amsterdam. Aan welke stedebouwkundige toekomstplannen en infrastructurele knelpunten kunnen de Olympische Spelen een positieve bijdrage leveren? Op welke manier wil Amsterdam zich als Olympische stad presenteren aan het wereldtoneel? Bestaande faciliteiten werden geanalyseerd en er werd in kaart gebracht welke nieuwe voorzieningen nodig zijn. Voor deze nieuw te ontwikkelen voorzieningen zijn geschikte locaties gezocht die ook na de Spelen een positieve bijdrage kunnen leveren aan het betreffende gebied. Wanneer meerdere grote voorzieningen bij elkaar liggen is voor dat gebied een stedebouwkundig concept gemaakt.

De drie kerngebieden worden gekoppeld door een nieuwe magneetzweefbaan van Schiphol naar Almere. Het Olympisch Park vormt op sportief gebied de kern van de Olympische Spelen. Hier zijn op een relatief klein oppervlak de belangrijkste functies van de Spelen samengebracht. Dit Olympisch Park ligt als een nieuw eiland midden in het IJmeer, tussen Amsterdam en Almere, bereikbaar met de magneetzweefbaan.

Vanuit het masterplan zijn uiteindelijk een vijftiental onderdelen tot detailniveau uitgewerkt in individuele opgaven.

Masterplan for the Olympic Games in 2028 in Amsterdam

2008

The graduation atelier IJ-axis designed a masterplan for the Olymics 2028 in Amsterdam.

We formulated a vision how the Olympics spatially can be organised in Amsterdam. Can the Olympics turn future urban plans and infrastructural problems into a positive direction? How can Amsterdam present itself to the world as an Olympic city? Excisting venues have been analysed and the need for new ones were mapped. For these new venues we looked for the right locations, where they can add positive value to the surrounding. A complete urban plan has been made, where several venues were arranged together.

The three mayor areas are connected by a high-levitation train (Maglev) from Schiphol to Almere. The Olympic Parc is the sportive heart of the Olympics. On a relatively small area, the most important venues and the Olympic Village are centered. This Parc is located in the middle of the IJ-lake, right between Amsterdam and Almere, and directly connected to the Maglev train.

With this masterplan in hand, all fifteen students, individually made a detailed architectural design. Greatly differing projects have been made. Some designed a sport venue, where other students designed the housing for the sporters, and another project was the main Olympic square with the Maglev station.

New Pampus: plan  

Impression of New Pampus  

Amsterdam 2028: public transport  

Speed of highspeed levitation train