Curriculum Vitae
Download CV in PDF-formaat

Personalia

ir. J. (Jeroen) Janssen MArch

5 Touchard House
Chart Street
London N1 6DB
United Kingdom

Reppelstraat 9
6088 EV Roggel
the Netherlands

Geboren op 30 april 1983 te Roggel
Nationaliteit: Nederlands

+44 (0)7809 763 020
+31 (0)6 11 435 632

post@jeroenjanssenarchitectuur.nl
www.jeroenjanssenarchitectuur.nl
www.edibleinfrastructures.net


Werkervaring

2011 - heden

Architectural Association School of Architecture; Emergent Technologies and Design
Tutor Python en VB.NET scripting

2009 - heden

Jeroen Janssen Architectuur
Zelfstandig architect/Freelance werkzaamheden (Geregistreerd architect in Nederland)

2007 – 2009

bv Bruls en Co te Maastricht, architectenbureau
Assistent-ontwerper

2006 – 2007

bv Bruls en Co te Maastricht, architectenbureau
Stage Architectuur


Opleidingen

2010 – 2012

Architectural Association School of Architecture, London, MArch. Cum Laude
Emergent Technologies and Design

Dissertation thesis: Edible Infrastructures; Organisational Patterns for Urban-Agricultural Landscapes
Onderzoek uitgevoerd samen met Darrick Borowski en Nikoletta Poulimeni
Professors: Michael Weinstock en George Jeronimidis

2006 – 2009

Technische Universiteit Eindhoven, Architecture, Building and Planning, MSc.
master Architectural Engineering (einddatum 10 juli 2009)

Afstudeerproject: Finding Form; Ontwerp voor het Olympisch Stadion voor 2028 in Amsterdam
Commissie:
prof. ir. René van Zuuk (voorzitter)
ir. Ralph Brodrück
ir. Rijk Blok

2001 – 2006

Technische Universiteit Eindhoven, Bouwkunde, BSc.
bachelor Stedebouw en Architectuur


Overige activiteiten en functies

2011

Architectural Association School of Architecture; Diploma Unit 5
(Cristina Díaz Moreno en Efrén García Grinda)
Uitgenodigd als gast jurylid

Expandable Surface Wall
In een team van 9 personen deelgenomen aan een 6-daagse workshop met als doel het fabriceren van de Expandable Surface Wall voor de Projects Review tentoonstelling aan de AA. Locatie van de workshop was op Hooke Park, Dorset.

ETH Zürich: Science City Pavilion
Deelname aan een 5-daagse workshop, met als doel het voorbereiden van een innovatieve productiemethode van het AA EmTech/ETH Science City Pavilion.

2010

SmartGeometry 2010: Working Prototypes – cluster: Inflatable Fabric Envelopes
Tutors: Dr. Axel Kilian (Princeton University) en Adam Davis (Foster and Partners)
Deelname aan 4-daagse workshop en 2-daagse conferentie te IaaC in Barcelona.

2008

WAAS: Workshop Advanced Architectural Structures
Deelname aan 5-daags architectuurcongres in Eindhoven

2007

Lezingenreeks ‘Ontwerpen met Wetmatigheden’
Het organiseren van een lezingenreeks als verdieping en verbreding van de thematiek van het afstudeeratelier.

1999 – 2010

stichting Kindervakantiewerk Roggel
Activiteitenweek voor de basisschooljeugd georganiseerd tijdens de vakantieperiode, eerste 4 jaar als groepsleiding, sinds 2002 bestuursfunctie en sinds 2007 penningmeester.

2001 – 2010

stichting Jongeren Overkoepeling Roggel
Overkoepelende belangenvereniging voor de jeugdactiviteiten in Roggel. Bestuursfunctie en sinds 2003 als voorzitter.


Prijsvragen

2011

SuckerPunch: Center for Urban Farming in Brooklyn, NY (2e plaats)
in samenwerking met Darrick Borowski en Nikoletta Poulimeni

ETH Science City Pavilion
in samenwerking met Nicoletta Poulimeni, Jacob Bek, Pablo Zamorano, Ignacio Marti and Brett Watkins

2008

Concrete Design Competition: UHPColumn
in samenwerking met André van Leth


Toekenningen

2010

Fonds Beeldende Kunst, Vormgeving en Bouwkunst (Fonds BKVB), Studiebeurs Bouwkunde
Prins Bernhard CultuurFonds Beurs
VSBFonds Studiebeurs
Stichting Vreedefonds


Softwarebeheersing

McNeel
Rhinoceros; Grasshopper - uitstekend niveau
VB.net en Python scripting - uitstekend niveau

Bentley
Microstation; Generative Components - goede beheersing

Processing
Processing - goede beheersing

Autodesk
AutoCAD - uitstekend niveau
3ds Max 8 - goede beheersing

Adobe
Illustrator; Photoshop; InDesign; Acrobat - uitstekend niveau

Nemetschek
Vectorworks - goede beheersing

Graphisoft
ArchiCAD - goede beheersing


Aanvullende gegevens

Talenkennis

Nederlands, moedertaal
Engels, uitstekend
IELTS resultaten 24 april 2010: listening 8.5, reading 8.5, writing 7.5, speaking 7.5

Duits, goed

In het bezit van rijbewijs deel B

Download CV in PDF-format

Personal particulars

J. (Jeroen) Janssen MSc MArch

5 Touchard House
Chart Street
London N1 6DB
United Kingdom

Reppelstraat 9
6088 EV Roggel
the Netherlands

Born on April 30, 1983 in Roggel
Nationality: Dutch

+44 (0)7809 763 020
+31 (0)6 11 435 632

post@jeroenjanssenarchitectuur.nl
www.jeroenjanssenarchitectuur.nl
www.edibleinfrastructures.net


Working Experience

2011 - present

Architectural Association School of Architecture; Emergent Technologies and Design
Tutor Python and VB.net scripting

2009 - present

Jeroen Janssen Architecture
Independent Architect/Freelance activities (registered Architect in the Netherlands)

2007 - 2009

bv Bruls en Co in Maastricht, architecture office
Assistant designer/Junior Architect

2006 - 2007

bv Bruls en Co in Maastricht, architecture office
Internship Architecture


Education

2010 - 2012

Architectural Association School of Architecture, London (MArch. with Distinction)
Emergent Technologies and Design

Dissertation thesis:
Edible Infrastructures; Organisational Patterns for Urban-Agricultural Landscapes
in collaboration with Darrick Borowski and Nikoletta Poulimeni
professors: Michael Weinstock and George Jeronimidis

2006 - 2009
Eindhoven University of Technology: Architecture, Building and Planning (MSc.)
Architectural Engineering

Graduation Project:
Finding Form; Design for the Olympic Stadium 2028 in Amsterdam
Committee: prof. ir. René van Zuuk (chairman)
ir. Ralph Brodru?ck
ir. Rijk Blok

2001 - 2006
Eindhoven University of Technology: Bouwkunde (BSc.)
Urbanism and Architecture


Additional Activities and Functions

2011

Architectural Association School of Architecture; Diploma Unit 5
(Cristina Díaz Moreno and Efrén García Grinda)
Invited guest juror.

Expandable Surface Wall
Working in a team of 9 people in a 6-day workshop to fabricate the Expandable Surface Wall for the Projects Review Exhibition at the AA. The workshop was at Hooke Park, Dorset.

ETH Zürich: Science City Pavilion
Participation in 5-day workshop, focusing on innovative production of the AA EmTech/ETH Science City Pavilion.

2010

SmartGeometry 2010: Working Prototypes
Participation in 4-day workshop (tutors: Dr. Axel Kilian - Princeton University and Adam Davis - Foster and Partners) and 2-day conference organised at the IAAC in Barcelona.

2008

WAAS: Workshop Advanced Architectural Structures
Participation in 5-day congress at Eindhoven University of Technology

2007

Ontwerpen met wetmatigheden/Design by rule sets
Organisation of a sequence of guest lectures to explore the theme of the graduation studio.

1999 - 2010

Stichting Kindervakantiewerk Roggel
Organising a week full of activities during summer holidays for children going to primary school; first 4 years team leader, from 2002 board member and from 2007 treasurer.

2002 - 2010

Stichting Jongeren Overkoepeling Roggel
Organisation coordinating a wide range of activities for local youth in Roggel; member of the board and since 2004 chairman.


Competitions

2011

SuckerPunch: Center for Urban Farming in Brooklyn, NY (2nd Prize)
(in collaboration with Darrick Borowski and Nikoletta Poulimeni)

ETH Zürich: Science City Pavilion
(in collaboration with Jacob Bek, Ignacio Marti, Nikoletta Poulimeni, Brett Watkins and Pablo Zamorano)

2008
Concrete Design Competition: UHPColumn
(in collaboration with André van Leth)


Honoured Grants

2010

The Netherlands Foundation for Visual Arts, Design and Architecture (Fonds BKVB) - Study grant
Prins Bernhard CultuurFonds Beurs
VSBFonds Studiebeurs
Stichting Vreedefonds


Software Experience

McNeel
Rhinoceros; Grasshopper - Excellent proficiency level
VB.net and Python scripting - Excellent proficiency

Bentley
Microstation; Generative Components - Good proficiency

Processing
Processing - Good proficiency

Autodesk
AutoCAD - High proficiency
3ds Max - Good proficiency

Adobe
Illustrator; Photoshop; Indesign; Acrobat - High proficiency

Nemetschek
Vectorworks - Good proficiency

Graphisoft
ArchiCAD - Good proficiency


Supplementary

Languages

Dutch - Native
English - Excellent
(IELTS results 24 April 2010: Listening 8.5, Reading 8.5, Writing 7.5, Speaking 7.5)

German - Good

Drivers licence (the Netherlands; category B)